Korona viruset! - Her kan du følge Tjeldsund kommunes oppdaterte info og tiltak

Postet av Trivelige Evenskjer den 18. Mar 2020


Se denne linken for oppdatert info fra kriseledelsen i kommunen:
https://www.tjeldsund.kommune.no/tiltak-rundt-korona-viruset-nytt-17-3-koronatelefon-for-barn-og-unge-aapnet-foerste-smittetilfelle-paavist-i-tjeldsund-bruk-av-fritidsbolig-under-virusutbruddet-raadhuset-stenger-for-besoekende.6292517-493261.html 

Lenger ned i saken er det kontaktinfo til alle som er i kriseledelsen i Tjeldsund kommune.


BREV TIL INNBYGGERNE FRA KRISELEDELSEN I TJELDSUND KOMMUNE

Hei alle Tjeldsundinger!

Koronasmitten som herjer verdenssamfunnet og også kommer inn på våre nærkvister setter lokalsamfunnet vårt i en helt spesiell situasjon. Dette vil berøre hverdagslivet, arbeidslivet og ikke minst hver enkelt sitt privatliv. For kommunen vil det etter som tiden går, få betydning for såvel tjenester vi skal levere, møtevirksomhet, tilgjengelighet mm. Vi legger nå ut på en langdistanse som vil teste den kommunale kondisen. Vi føler oss godt forberedt, det er ikke registrert smitte i vår kommune og vi satser alt på å holde nullen så lenge vi kan.

Tjeldsund kommune tar krisen som koronasmitten representerer på største alvor. Vi har siden situasjonen begynte å ta tak nasjonalt gjort våre forberedelser. Dere skal være betrygget av at vi i alle ledd gjør det vi kan for å forebygge , planlegge og vedta tiltak, som vi etter nasjonale føringer og egne risikovurderinger finner nødvendig å gjøre. På vår hjemmeside og Facebook-side legger vi fortløpende ut informasjon om tiltak som blir vedtatt iverksatt. Kriseledelsen retter stor takk til alle som bidrar i kommunen vår på alle måter og områder, slik at hverdagen blir så normal og hyggelig som mulig i ei spesiell "unntakstid"

Tiltakene vi gjør skjer etter risikovurderinger, drøftinger og vedtak av kriseledelsen. Rådmannen satte krisestab torsdag 12. mars kl 1615 etter møte med Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Når krisestab er satt så betyr dette å kontinuerlig, 24-7, følge situasjonen og møtes fysisk eller digitalt. Kriseledelsen har faste fysiske møter tirsdager og fredager samt ved behov. Vi har også tatt initiativ til et digitalt møtepunkt med nabokommunene i sør-Troms og Finnmark og nordre Nordland som vi starter med å møte førstkommende tirsdag. Vi har i tillegg ukentlig digitalt møte med Fylkesmannen og kommunene i Troms og Finnmark. Fylkesmannen har ansvaret for å koordinere beredskapen i fylket vårt.

Har du behov for å komme i rask kontakt med kriseledelsen, så bruk følgende kontaktinformasjon (telefon):


Leder krisestab, rådmann Torbjørn Simonsen - 94812250

Ordfører Helene Berg Nilsen - 91245515

Kommunalsjef stab, samfunnsutvikling og samskaping Geir Sakariassen - 91363087

Kommunalsjef helse, omsorg og velferd Merete Jankila - 95792775

Kommunalsjef oppvekst og forebygging Grete Jacobsen - 90655281

Kommuneoverlege Nadezda Wessel - 91515954

Enhetsleder samfunn og infrastruktur Jan Egil Strand - 90140537

Beredskapskoordinator Liv Marit Torbergsen - 99595584


En oppfordring til slutt er at alle følger ordrer og beskjeder som blir gitt, sørger for å holde dere orientert om hva som skjer samt tar alle nødvendige forholdsregler myndighetene gir for å unngå  smitte. Husk ellers på å ta et tak for å hjelpe eldre og utsatte grupper - kanskje naboen din? - slik at de får handlet og gjort daglige gjøremål uten frykt for smitte.

Vi skal gjøre alt vi kan for å styre kommunen og kommuneberedskapen på en best mulig måte!

 

Nå gjelder det - Sammen for hverandre!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.